Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 25/2 kl 20.00,
dvs i samband med paus under danskvällen då även kaffe och semla serveras utan kostnad. (gluten och laktosfritt alternativ finns.

Kvällen är kostnadsfri för alla medlemmar=Ingen Entrékostnad för de som varit med vid minst en dans vid julagille 2019, eller under våren 2020

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän och röstkontrollant
6. Verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Kassarapport
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förmåner och ersättningar
11. Val av ordförande på 1 år, kassör och sekreterare, växelvis på 2 år
12. Val av styrelseledamöter och suppleant
13. Val av revisorer och suppleant
14. Val av valberedning
15. Fastställande av budget och medlemsavgift
16. Rapporter och skrivelser
17. Övriga frågor
18. Avslutning

Välkommen önskar styrelsen för Borås GDF!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *