Föreningens stadgar reglerar hur föreningen ska styras.

Föreningsstyrelsen består av 7 ledamöter:

Karolina Jolhage, ordförande
Ann-Cristin Rapp-Jäverfeld, kassör
Anita Granholm, sekreterare
Jan Carlsson
Ewa Finstad
Pär-Anders Sköld
Lars-Ove Englund

För valberedning ansvarar Sune Ström (0723 190490) och Inga-Lill Andersson (0730-936763) som du gärna får kontakta.
Vill du veta mer om föreningsdriften eller har tankar och förslag till utveckling är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen. Du når ordförande Karolina på telefon  0705 256605 eller ordforande@borasgdf.se

Funktionärerna är en väldigt viktig del av föreningsdriften.
Det är ett omfattande arbete att arrangera dans och se till att allt går som planerat för både gamla och nya medlemmar som vill komma på tisdagskvällar och dansa. Många funktionärer turas om att lösa allt från inträde till fika och vattenservering.

Orkestrar och bokning
Varje tisdagkväll spelar olika orkestrar. Henrik Olausson Palm ( 0733 64 97 21 ) har sedan länge bokat vilka som spelar de olika veckorna och finns det tankar om nya orkestrar som det vore trevligt att dansa till så tar han gärna emot tips…

Per-Anders Sköld är instruktör under första delen av kvällen. Inledningsvis är det 45 minuter med grund-danser så att nybörjare snabbt ska komma in i leken och känna på dansglädje. Schottis, Snoa, Svingen och Pariserpolka mm är tex bra övning för nybörjare och trevligt även för vana dansare. Därefter är det 45 minuter med successiv påbyggnad (där nybörjare gärna får vara kvar och fortsätta dansa kvällen lång) med fler varianter som Ratata, Bonnen, Vikasvingen och andra danser med olika turer och kombinationer. Tankar, frågor och tips om danser reds bäst ut i samråd med Per-Anders som du får ringa på  0734-153717