Föreningens stadgar reglerar hur föreningen ska styras.

Föreningsstyrelsen består av 7 ledamöter och en suppleant:

Anna Fagefors, ordförande
Ann-Cristin Rapp-Jäverfeld, kassör
Anita Granholm, sekreterare
Eva-Marie Dower, vice sekr.
Lars Bengtsson, vice ordf.
Ewa Finstad
Pär-Anders Sköld
Matilda Lindal

För valberedning ansvarar Sune Ström (0723 190490) och Inga-lill Andersson som du gärna får kontakta.
Vill du veta mer om föreningsdriften eller har tankar och förslag till utveckling är du varmt välkommen att kontakta ordförande, Anna på telefon  073-9164186 eller ordforande@borasgdf.se

Funktionärerna är en viktig del av föreningsdriften.
Det är ett omfattande arbete att arrangera dans och se till att allt går som planerat för både gamla och nya medlemmar som vill komma på tisdagskvällar och dansa. Ca 10 funktionärer turas om att lösa allt från inträde till vattenservering.

Orkestrar och bokning
Varje tisdagkväll spelar olika orkestrar. Henrik Olausson Palm ( 0733 64 97 21 ) har sedan länge bokat vilka som spelar de olika veckorna och finns det tankar om nya orkestrar som det vore trevligt att dansa till så tar han gärna emot tips…

Per-Anders Sköld är instruktör under första delen av kvällen. Inledningsvis är det 45 minuter med grund-danser så att nybörjare ska få känna på dansglädje och Schottis, Snoa, Svingen och Pariserpolka är ju trevligt även för vana dansare… därefter är det 45 minuter med successiv påbyggnad och varianter som Ratata, Bonnen, och Vikasvingen. Tankar, frågor och tips om danser reds bäst ut i samråd med Per-Anders som du får ringa på  0734-153717